1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Ripley
Fotky z 34. VV, kter probhlo 21. 03. 2003 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: S_M_Lomoz a spol...

Jonash na Kulidu: fakof!<br>
Ferguss na Jonashe: fakof!<br>
arnost: fakof..

Jonash na Kulidu: fakof!<...
To je choroba?

To je choroba?
Je to choroba!

Je to choroba!
Shit happens...

Shit happens...
Ozvny obliej.

Ozvny obliej.
Juuu ty  klnej!

Juuu ty klnej!
Hele, dej tu ruku z toho plamene!

Hele, dej tu ruku z toho ...
Kongres psychopat.

Kongres psychopat.
Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)