1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Bruno Ferrari
Fotky z 31. VV, kter probhlo 18. 10. 2002 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: Sagitarius, S_M_Lomoz a spol...

Nenene, j ho mm delho!

Nenene, j ho mm delho...
Terminator 6: Tripple Glass

Terminator 6: Tripple Gla...
- "Sedm ti na ruce nebo se mi to zd?"<br>
- "To nen ruka."

- "Sedm ti na ruce ...
Terminator 7: Maler Strikes Back

Terminator 7: Maler Strik...
Vodnk Kempes.

Vodnk Kempes.
Terminator 8: Nvrat Barclayeho

Terminator 8: Nvrat Barc...
Pejsci to!

Pejsci to!
Modes robes.

Modes robes.
Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)