1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Samsa
Fotky z 30. VV, kter probhlo 13. 09. 2002 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: S_M_Lomoz a spol...

crudo (zcela vlevo) vyprv Baktovi (bile triko) a MaLrovi (hned mikina) NNstory

crudo (zcela vlevo) vypr...
Kdo z nich piel z pekla?

Kdo z nich piel z pekla...
mhhhh...pejsek :)

mhhhh...pejsek :)
Kterpak upk zneuil moj ikonku ????

Kterpak upk zneuil mo...
Bruno a jej vrn ptel Bl Pupk :)

Bruno a jej vrn ptel...
j pane Fellini..

j pane Fellini..
Aha, tento upk. Budu si to pamatovat.

Aha, tento upk. Budu si...
anonymn pivo, co vc ct :)

anonymn pivo, co vc c...
Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)