1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Burney
Fotky z 25. VV, kter probhlo 18. 01. 2002 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: CountZero, kempes a spol...


Je to Fuka? Neni to Fuka?

Je to Fuka? Neni to Fuka?
...aha, tak sp mothafucka ;)

...aha, tak sp mothafuc...
Kurva!! Jak ten Gandalf delal tu plachetnici!!?!

Kurva!! Jak ten Gandalf d...
Tak nevm, nemm si radi zaplit tohohle feka?

Tak nevm, nemm si radi...Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)