1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Gudrun
Fotky z 25. VV, kter probhlo 18. 01. 2002 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: CountZero, kempes a spol...

Stalin hled k masm

Stalin hled k masmI usml se Bh a poskytl nm chmel, abychom mohli dn oslavovat jeho Jedinenost..

I usml se Bh a poskytl ...crudo (mimo zaber a do telefonu): <i>nech ho bejt! ten je nas! :)</i> (mysleno SSH)<br>Tynka: <i>muhehe :)</i>

crudo (mimo zaber a do te...
Bard: jestli m takhle uvid mma... :)

Bard: jestli m takhle uv...


Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)