1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Ivushak
Fotky z 24. VV, kter probhlo 30. 11. 2001 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: CountZero, MaLr a spol...

...a u j to mon pestvalo bavit...

...a u j to mon pest...
...ale MaLr m vdr :)

...ale MaLr m vdr :)
copa se stalo?

copa se stalo?
Bobes cosi hled Lamii na krku<br>btw - ten slastn vraz pramen z cigarety, nebo z Bobesova ponn?

Bobes cosi hled Lamii na...
no tohle u hrani! :)

no tohle u hrani! :)
...zatmco slena .4 sedl dl...

...zatmco slena .4 sed...
Bobes toho ml v jednu chvli dost a el spt

Bobes toho ml v jednu ch...
(zleva) SH CountZero, H Bard, SH S_M_Lomoz

(zleva) SH CountZero, H B...
Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)