1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Bruno Ferrari
Fotky z 24. VV, kter probhlo 30. 11. 2001 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: CountZero, MaLr a spol...

vlevo Anicka, uprostred Sysop a ten kus lovka pln v pravo pat Londovi:)

vlevo Anicka, uprostred S...
Sylva od vedlejho stolu

Sylva od vedlejho stolu
Sylva jde zejm moit, uriho (uprosted) zaujala Krize (nen vidt)

Sylva jde zejm moit, ...
slena od vedlejho stolu, co zaujala MaLra .1

slena od vedlejho stol...
(zprava) Sylva, Krize a jejich kamard

(zprava) Sylva, Krize a j...
...ti sam podruh...

...ti sam podruh...
...ti sam potet...

...ti sam potet...
...tak tuhle hlku njak ne a ne rozdejchat

...tak tuhle hlku njak...
Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)