1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 13 14,5 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
fotky z voka
Gudrun
Fotky z 23. VV, kter probhlo 19. 10. 2001 v hospod U Vystelenho Voka.
Nafotil: S_M_Lomoz a spol...

dn zlinkovan Kid McHutt (se slenou ???, panem prezidentem a Haem)

dn zlinkovan Kid McHu...
skupinov foto (vepedu zleva captn. Vojtas a S_M_Lomoz, okolo stolu zleva uri, Lampa, slena ???, Ha, crudo, Tessien)

skupinov foto (vepedu z...zlinkovan Kid McHutt podruh

zlinkovan Kid McHutt pod...
stolek intelektul - Kulida, Koles, Machi a Velli, Sysop, Violet Elephant

stolek intelektul - Kul...


vpredu Frigo, vzadu Energizer

vpredu Frigo, vzadu Energ...
Valid CSS!      Valid HTML 4.01!

design © crudo 2003 (IE 6.0, Mozilla 1.2.0, NN 4.79)